Om oss

Tillsammans blir vi starkast

Öhrlunds Åkeri AB är specialister på stål- och järntransporter och har bland sina kunder de två största stålgrossisterna, Tibnor och Stena Stål.

OM OSS

Historia

1946 startade Georg Öhrlund ett åkeri i Smedsbyn. 30 år senare tog sonen Mats Öhrlund över verksamheten och bildade Mats Öhrlunds Åkeri. Med åren utvecklades verksamheten och från att ha varit ett enbilsåkeri växte vagnsparken och antal anställda.

2002 grundades Öhrlunds Åkeri AB som fram till 2016 leddes av Mats Öhrlund tillsammans med sönerna Peter och Mikael Öhrlund. 2016 tillträdde Malin Öhrlund rollen som VD i företaget och syskonen driver nu verksamheten framåt.

Verksamheten är stationerad på Makadamvägen 6 på Storheden i Luleå där kontorslokaler och garage finns. Här finns också möjlighet till lagerhållning av visst gods samt omlastningsterminal.

OM OSS

Verksamhet

Öhrlunds Åkeri AB bedriver till största del transporter av stål- och järn över ett stort område. Vi jobbar från Västerås/Köping i söder upp till Kiruna i norr. Vi har ett gott samarbete med stålgrossisterna Stena och Tibnor som båda är värdefulla kunder till oss.

Vi kör också en hel del husmoduler åt framförallt Lindbäcks Bygg samt specialtransporter från Mälardalen och upp till Norrbotten.

Utöver detta har vi ett antal anläggningsfordon som jobbar från allt med beläggning till klassiska transporter av grus och schakt.

Sedan 2020 har vi en kranbil som fungerar som ”husbil” åt Bergnäsets Ställningsmontage, där har vi också en speciallösning där chauffören i mångt och mycket fungerar som transportledare till kunden. Allt för att få en helhetslösning till vår kund.

I dagsläget är vi 20 medarbetare på Öhrlunds Åkeri AB.

OM OSS

Industritransporter

Den första april 2021 tog vi över interna transporter med lastbil inne på industriområdet SSAB. Vi bildade dotterbolaget Öhrlunds Industritransporter AB och har i det bolaget 12 medarbetare och tio fordon.

Verksamheten på SSAB är helt kopplad till den produktion som SSAB bedriver. Vi kör allt från kalk och sot till olika sorters material som behövs i produktionen.

På SSAB hyr vi ett garage med två portar och vi har också ett fikarum med omklädningsrum på området. Precis som Öhrlunds Åkeri AB är Öhrlunds Industristransporter AB medleverantör i BDX vilket innebär att stor del av transportledning samt all fakturering sker via BDX.

Vi trivs att arbeta med BDX och det ger oss möjligheter att växa på ett kontrollerat sätt, vi har också via BDX fina möjligheter till samarbete med andra medleverantörer.

På SSAB har vi ett nära samarbete med Östlings Trafik AB.

OM OSS

Samhällsengagemang

Öhrlunds Åkeri AB är starkt engagerat i branschfrågor av olika slag och välkomnar alltid besök. Vi är en flitig samtalspartner för politiker på både lokal nivå samt på riksdags- och regeringsnivå.

2019 besöktes företaget av dåvarande statsministern, Stefan Löfvén, som visade stort intresse för vår verksamhet.

Vi har också haft infrastrukturministern Tomas Eneroth på ett uppskattat företagsbesök.

Vår VD, Malin Öhrlund, är vice ordförande för branschorganisationen Sveriges Åkeriföretags lokalförening Norr. Hon har också styrelseuppdrag inom BDX samt branschengagemang i olika utbildningsråd.

OM OSS

Fair transport

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Öhrlunds Åkeri AB och Öhrlunds Industritransporter AB är certifierade via Fair Transport och uppfyller därmed uppsatta krav och kriterier där man löpande följs upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart. Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför. Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar framtid.

TILLSAMMANS ÄR VI STARKAST!

Stolt BDX-leverantör

Vi bedriver all vår verksamhet tillsammans med BDX. Vi har varit medleverantör sedan BDX bildades 2003 och är oerhört malliga över att jobba sida vid sida med en av Sveriges största aktörer på åkerisidan. Tillsammans blir vi starka(st)!